Speciální upínač umožňující přesné radiální seřízení břitů upnutého nástroje

CANAVA 6000 – Speciální upínač umožňující přesné radiální seřízení břitů upnutého nástroje

Tento upínač je zvláště vhodný pro použití na strojích s rotací nástroje (tj. pro vrtačky, frézky apod.), ale lze jej použít i na strojích s rotací obrobku (tj. u revolverových soustruhů, automatů, jednoúčelových strojů apod.) kdy nástroj nerotuje.

Jeho hlavní předností je, že umožňuje snadné a přesné radiální seřízení břitů upnutého nástroje (např. výstružníku) vzhledem k ose rotace vřetena (nebo obrobku), přičemž nedochází k úhlovému vychýlení osy nástroje. Tím lze kompenzovat případné nepřesnosti, vzniklé nesouosostí upínacích ploch (válcových event. kuželových) s osou rotace a to jak vřetena, tak i redukčních pouzder, even. eliminovat opakované chyby vzniklé při polohování revolverové hlavy do pracovní plochy apod. Jeho konstrukční řešení umožňuje zachycení velkého kroutícího momentu vznikajícího od řezných sil.

Z hlediska dosažení nízkých hodnot drsností povrchu a kruhovitostí vystružovaných dět by měla býti radiální házivost břitů upnutého výstružníku co nejmenší a neměla by přesáhnout hodnotu 0,01 mm.

Poznámka:

Kromě základní řady uvedené v tabulce je možno po vzájemné dohodě, za individuální cenu dodat speciální upínač i s jinými upínacími plochami, např. válcovými apod., a to jak pro vřeteno, tak i pro upínaný nástroj, event. se speciálním řešením přívodu chladící kapaliny.
Návod způsobu seřízení je přiložen ke každé dodávce speciálního upínače.

Obj. Číslo Morse kužel A Morse kužel B ø D (mm) L (mm) L1 (mm)
6000-1000 1 3 55 134 35
6000-2000 2 3 60 185 86
6000-3000 3 3 66 205 106

Příklad objednávky speciálního upínače s upínacím kuželem ve vřetenu obráběcího stroje o velikosti Morse 3 a s upínacím kuželem nástroje Morse 1:

Speciální upínač 6000-1000 – 3 ks

Zaujala vás naše nabídka?

Zavolejte nebo napište nám a my se Vám ozveme.