Praktické rady

Hlavní vlivy na výslednou přesnost vystružené díry jsou:

Má podstatný vliv na geometrickou přesnost tj. kruhovitost event.válcovitost vystružené díry. Je dáno výrobcem a zákazník jej nemůže ovlivnit. U výstružníků firmy CANAVA je úhlové rozmístění a počet břitů výsledkem dlouhodobých zkoušek, při kterých byly sledovány výše uvedené parametry z mnoha různých hledisek. Závěry těchto zkoušek byly aplikovány i u malých průměrů výstružníků (3-6 mm), které mají pouze 4 břity. Konstrukční řešení realizované u výstružníků firmy CANAVA umožňuje dosažení velmi nízkých hodnot kruhovitosti event.válcovitosti vystružených děr. Pro informaci jsou níže uvedeny grafy kruhovitosti dosažené s výstružníkem standardního provedení a s výstružníkem firmy CANAVA.

Výstružník standardní kruhovitost 8,5 µm
Výstružník standardní kruhovitost 8,5 µm
Výstružník CANAVA kruhovitost 0,8 µm
Výstružník CANAVA kruhovitost 0,8 µm

Má velký vliv na geometrickou přesnost a drsnost povrchu vystružené díry.

Z toho důvodu je nutné zajistit:

 • optimální přídavek pro následné vystružování (s ohledem na průměr díry) viz tabulka níže
 • souosost a rovnoběžnost osy předobrobené díry s osou vřetene stroje (při velké nesouososti může dojít k poškození nástroje)

V případě požadavku na dosažení co nejlepší geometrické přesnosti event. dodržení úzké tolerance rozteče dvou a více děr se nejlepších výsledků dosáhne předobrobením díry jednobřitým nástrojem.

 

Doporučené přídavky pro vystružování v závislosti na průměru obráběné díry

Přídavek mm/prům.
do prům. 10
(mm)
prům. 10-18
(mm)
prům. 18-30
(mm)
prům. 30-50
(mm)
prům. 50-70
(mm)
70-150
(mm)
0,12-0,20 0,15-0,20 0,20-0,25 0,25-0,30 0,30-0,35 0,40-0,50

 

Ovlivňuje drsnost povrchu a skutečný průměr vystružené díry

   1. řezný olej (neředitelný vodou)
    • může způsobit zvětšení průměru vystružené díry až o 0,01 mm oproti skutečnému průměru výstružníku
    • zhoršuje drsnost povrchu (oproti emulznímu oleji)
    • zvyšuje trvanlivost břitů
   2. emulgační olej (ředitelný vodou v koncentraci 3-8 %)
    • může způsobit zmenšení průměru vystružené díry a to až o 0,03 mm u průměrů nad 90mm oproti skutečnému průměru výstružníku
    • zlepšuje drsnost povrchu
    • snižuje trvanlivost břitů nástroje

    Zásady uvedené pod body 1, 2 platí zejména u ocelí.

    Pro některé materiály nevyhovuje v některých případech standardně broušený průměr výstružníku, pro dosažení požadovaného stupně lícování vystružené díry. V těchto případech je nutné stanovit optimální rozměr průměru výstružníku přímo u zákazníka v závislosti na daném obrobku, stroji, způsobu upnutí, obráběném materiálu atd. Doporučujeme toto upřesnění provádět ve spolupráci s pracovníky firmy CANAVA.

   3. Možství a tlak řezné a chladící kapaliny.

Množství musí být dostatečně velké a přivedeno pokud možno přímo na břity nástroje. V některých případech je nutné volit s ohledem na odstranění třísek ze zubových mezer speciální přívod chladící kapaliny. V tomto případě si dovolujeme nabídnout naše originální řešení.

Jsou rámcově uvedeny v tabulce níže. Pro další upřesnění platí všeobecná pravidla:

   • Zvyšováním řezné rychlosti se zvětšuje průměr vystružené díry a zhoršuje její geometrická přesnost. Snižuje se trvanlivost břitů nástroje
   • Snižováním řezné rychlosti se zlepšuje geometrická přesnost a drsnost povrchu vystružené díry, zvyšuje se trvanlivost břitů nástroje.
Materiál Pevnost
mat.
N/mm2
Řezná rychlost
m/min
Posuv nástroje
mm/ot.
bez
povlaku
s
povlakem
TiAIN
do
prům.
10 mm
prům.
10-15
mm
prům
15-25
mm
prům.
25-35
mm
prům.
35-50
mm
prům.
50-70
mm
prům
70-100
mm
prům.
100-150
mm
Konstrukční ocel
Automatová ocel
400 7-9 25-55 0,15-0,3 0,25-0,4 0,3-0,5 0,4-0,6 0,6-1,0 0,8-1,2 1,0-1,5 1,3-1,9
Nelegovaná ocel
Ocelotina
600 6-8 20-50 0,1-0,3 0,2-0,35 0,25-0,4 0,3-0,5 0,5-0,8 0,6-1,0 0,8-1,2 1,0-1,5
Legovaná ocel
Ocelotina
900 4-7 15-30 0,1-0,3 0,2-0,35 0,25-0,4 0,3-0,5 0,5-0,8 0,6-1,0 0,8-1,2 1,0-1,5
Vysoce legovaná ocel
Ocelotina
1200 3-6 10-20 1,1-0,25 0,2-0,3 0,25-0,35 0,3-0,45 0,5-0,7 0,6-0,9 0,8-1,1 1,0-1,4
Litina HB<200 10-20 12-30 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 0,6-0,8 0,8-1,0 1,0-1,2 1,3-1,5
HB>200 8-15 10-25 0,1-0,2 0,15-0,25 0,25-0,35 0,35-0,45 0,55-0,75 0,7-0,95 0,9-1,15 1,1-1,4
Mosaz 10-20 0,1-0,4 0,2-0,5 0,25-0,6 0,4-0,7 0,7-1,1 0,8-1,3 1,0-1,7 1,3-2,1
Bronz 100 HB 10-15 0,1-0,25 0,2-0,35 0,25-0,45 0,3-0,55 0,5-0,9 0,6-1,1 0,8-1,4 1,0-1,7

Nevhodným upnutím obrobku, v něm může vzniknout vnitřní pnutí, které způsobí, že po jeho uvolnění nastane zhoršení hlavně geometrické přesnosti vystružené díry. Vliv nevhodného upnutí zjistíme porovnáním naměřených hodnot geometrické přesnosti tj.kruhovitosti event. válcovitosti vystružené díry na obrobku v upnutém a uvolněném stavu. Zjištěné rozdíly jsou způsobeny deformací obrobku při upínání.

Standardně jsou výstružníky vyráběny a broušeny pro univerz. použití, podle geometrie uvedené v tabulce níže. Běžně jsou dodávány s břitovými destičkami ze slinutého karbidu K 10 – podle normy ISO . V některých speciálních případech je nutné přizpůsobit geometrii břitů a kvalitu řezných destiček daným podmínkám.

 

Úhel u hřbetu αn Úhel čela γn
10° až 16° v závislosti na Ø d 0° – litina, ocel
5° – slitiny hliníku
χr x a χr1 x c
45° x 0,6
45° x 0,8 – Ø 11 až 32
45° x 1,0 – Ø 33 až 100
45° x 1,2 – Ø 101 až 150
do Ø 10 standardně 0° x 0,0
spec. výstruž. 8 ° x 0,2 – 0,5 mm
(v závislosti na Ø d) při požadavku
nízké drsnosti povrchu
Válcová ploška b bα0 a bα1
0,10-0,15
0,15-0,20
0,20-0,30
0,30-0,40
0,50-0,60
0,80-1,00
Ø 11
Ø 21
Ø 46
Ø 76
Ø 111
do Ø 10
až Ø 20
až Ø 45
až Ø 75
až Ø 110
až Ø 150
0,01-0,25
0,25-0,40 – Ø 46
do Ø 45
až Ø 150

Malá tuhost výše uvedené soustavy způsobuje vznik rezonančních kmitů, což má za následek:

   • Obtížné nebo zcela nemožné obrábění
   • Podstatné zhoršení celkové geometrie vystružené díry
   • Zhoršení drsnosti povrchu vystružené díry

Pro dosažení nízkých hodnot geometrické přesnosti a drsnosti povrchu vystružené díry by neměla radiální házivost břitů upnutého výstružníku přesáhnout hodnotu 0,01 mm.

Velkou házivost způsobují:

   • Nepřesné upínací prvky (redukční pouzdra apod.)
   • Nadměrně opotřebená ložiska stroje
   • Špatná obrobitelnost vystružovaného materiálu (ocel > 1 500/Nmm2, litina HB > 240, velmi měkké materiály) – doporučujeme využití vhodných povlaků nástroje
   • Velké otupení břitů nástroje
   • Špatně přeostřené břity výstružníku
   • Nadměrné opotřebení válcových fazetek