VÝSTRUŽNÍKY CANAVA - DÉMANTY MEZI NÁSTROJI

kolo
Drobečková navigace

Úvod > Praktické rady

Praktické rady

Hlavní vlivy na výslednou přesnost vystružené díry

 1. Vhodné rozmístění a počet břitů
 2. Vhodně předobrobená díra před vystružováním
 3. Řezná a chladící kapalina
 4. Řezné podmínky
 5. Upnutí obrobku
 6. Geometrie břitů výstružníku a řezný materiál
 7. Tuhost soustavy stroj-nástroj-obrobek
 8. Házivost řezné části nástroje
 9. Další příčiny nepříznivě ovlivňující celkovou dosaženou přesnost vystružování

1. Vhodné rozmístění a počet břitů

Má podstatný vliv na geometrickou přesnost tj. kruhovitost event.válcovitost vystružené díry. Je dáno výrobcem a zákazník jej nemůže ovlivnit. U výstružníků firmy CANAVA je úhlové rozmístění a počet břitů výsledkem dlouhodobých zkoušek, při kterých byly sledovány výše uvedené parametry z mnoha různých hledisek. Závěry těchto zkoušek byly aplikovány i u malých průměrů výstružníků (3-6 mm), které mají pouze 4 břity. Konstrukční řešení realizované u výstružníků firmy CANAVA umožňuje dosažení nízkých hodnot kruhovitosti event.válcovitosti vystružených děr. Pro informaci jsou uvedeny grafy kruhovitosti dosažené s výstružníkem standardního provedení a s výstružníkem firmy CANAVA.

2. Vhodně předobrobená díra před vystružováním

Má velký vliv na geometrickou přesnost a drsnost povrchu vystružené díry.

Z toho důvodu je nutné zajistit:

 • rovnoměrný a optimální přídavek pro následné vystružování (s ohledem na průměr díry)
 • přímost osy a dostatečnou kruhovitost předobrobené díry
 • souosost a rovnoběžnost osy předobrobené díry s osou vřetene stroje (při velké nesouososti může dojít k poškození nástroje)

V případě požadavku na dosažení co nejlepší geometrické přesnosti event. dodržení úzké tolerance rozteče dvou a více děr se nejlepších výsledků dosáhne předobrobením díry jednobřitým nástrojem. Hodnoty doporučených přídavků pro jednotlivé průměry jsou uvedeny v tabulce 3.

3. Řezná a chladící kapalina

Ovlivňuje drsnost povrchu a skutečný průměr vystružené díry

 1. řezný olej (neředitelný vodou)
  • zvětšuje průměr vystružené díry až o 0,01 mm oproti skutečnému průměru výstružník
  • zhoršuje drsnost povrchu (oproti emulznímu oleji)
  • zvyšuje trvanlivost břitů
 2. emulgační olej (ředitelný vodou v koncentraci 3-8 %)
  • zmenšuje průměr vystružené díry až o 0,03 mm (v závislosti na průměru vystružené díry) oproti skutečnému průměru výstružníku
  • zlepšuje drsnost povrchu
  • snižuje trvanlivost břitů nástroje

  Zásady uvedené pod body 1, 2 platí zejména u ocelí.

  Pro některé materiály nevyhovuje v některých případech standardně broušený průměr výstružníku, pro dosažení požadovaného stupně lícování vystružené díry. V těchto případech je nutné stanovit optimální rozměr průměru výstružníku přímo u zákazníka v závislosti na daném obrobku, stroji, způsobu upnutí, obráběném materiálu atd. Doporučujeme toto upřesnění provádět ve spolupráci s pracovníky firmy CANAVA.

 3. množství a tlak řezné a chladící kapaliny

  Množství musí být dostatečně velké a přivedeno pokud možno přímo na břity nástroje. V některých případech je nutné volit s ohledem na odstranění třísek ze zubových mezer speciální přívod chladící kapaliny. V tomto případě si dovolujeme nabídnout naše originální řešení.

4. Řezné podmínky

Jsou rámcově uvedeny v tabulce 2. Pro další upřesnění platí všeobecná pravidla:

 • Zvyšováním řezné rychlosti se zvětšuje průměr vystružené díry a zhoršuje její geometrická přesnost. Snižuje se trvanlivost břitů nástroje
 • Snižováním řezné rychlosti se zlepšuje geometrická přesnost a drsnost povrchu vystružené díry, zvyšuje se trvanlivost břitů nástroje.

5. Upnutí obrobku

Nevhodným upnutím obrobku, v něm může vzniknout vnitřní napětí, které způsobí, že po jeho uvolnění nastane zhoršení hlavně geometrické přesnosti vystružené díry. Vliv nevhodného upnutí zjistíme porovnáním naměřených hodnot geometrické přesnosti tj.kruhovitosti event. válcovitosti vystružené díry na obrobku v upnutém a uvolněném stavu. Zjištěné rozdíly jsou způsobeny deformací obrobku při upínání.

6. Geometrie břitů výstružníku a řezný materiál

Standardně jsou výstružníky vyráběny a broušeny pro univerz. použití, podle geometrie uvedené v tabulce 1. Běžně jsou dodávány s břitovými destičkami ze slinutého karbidu K 10 - podle normy ISO . V některých speciálních případech je nutné přizpůsobit geometrii břitů a kvalitu řezných destiček daným podmínkám.

Geometrie břitů

 

Úhel u hřbetu αn Úhel čela γn
10° až 16° v závislosti na Ø d 0° - litina, ocel
5° - slitiny hliníku
χr x a χr1 x c
45° x 0,6
45° x 0,8 - Ø 11 až 32
45° x 1,0 - Ø 33 až 100
45° x 1,2 - Ø 101 až 150
do Ø 10 standardně 0° x 0,0
spec. výstruž. 8 ° x 0,2 - 0,5 mm
(v závislosti na Ø d) při požadavku
nízké drsnosti povrchu
Válcová ploška b bα0 a bα1
0,10-0,15
0,15-0,20
0,20-0,30
0,30-0,40
0,50-0,60
0,80-1,00

Ø 11
Ø 21
Ø 46
Ø 76
Ø 111
do Ø 10
až Ø 20
až Ø 45
až Ø 75
až Ø 110
až Ø 150
0,01-0,25
0,25-0,40 - Ø 46
do Ø 45
až Ø 150

7. Tuhost soustavy stroj-nástroj-obrobek

Malá tuhost výše uvedené soustavy způsobuje vznik rezonančních kmitů, což má za následek:

 • Obtížné nebo zcela nemožné obrábění
 • Podstatné zhoršení celkové geometrie vystružené díry
 • Nekvalitní povrch

8. Házivost řezné části nástroje

Pro dosažení nízkých hodnot geometrické přesnosti a drsnosti povrchu vystružené díry by neměla radiální házivost břitů upnutého výstružníku přesáhnout hodnotu 0,01 mm.

Velkou házivost způsobují:

 • Nepřesné upínací prvky (redukční pouzdra apod.)
 • Nadměrně opotřebená ložiska stroje

9. Další příčiny nepříznivě ovlivňující celkovou dosaženou přesnost vystružování

 • Špatná obrobitelnost vystružovaného materiálu (ocel > 1 500/Nmm2, litina HB > 240, velmi měkké materiály)
 • Velké otupení břitů nástroje
 • Špatně přeostřené břity výstružníku
 • Nadměrné opotřebení válcových fazetek